Piedzīvojumu orientēšanās spēle

“Radīts Jaunpils novadā”

Aiz katras etiķetes slēpjas patiess stāsts

NOLIKUMS

1. MĒRĶIS


1.1. Radīt orientēšanās spēli, ar kuras palīdzību reklamēt vietējos Jaunpils ražotājus, uzņēmējus,

amatniekus un tūrisma pakalpojumu sniedzējus, kā arī veicināt savstarpēju sadarbību un

sniegt jaunu un interesantu izklaidi, kas patiktu, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan piesaistītu

cilvēkus no ārpuses.

2. PIEDZĪVOJUMU ORIENTĒŠANĀS SPĒLES VIETA UN LAIKS


2.1. Spēle norisināsies 2019. gada 19. oktobrī. Jaunpils novada teritorijā un tās tuvākajā apkaimē.

2.2. Spēles atklāšana notiks Jaunpils pils stāvlaukumā.

*Koordinātas N56.7301191 E23.0224882 (Decimal Degrees)

2.3. ierašanās un reģistrēšanās no pulksten 08:00 – 10:00 Jaunpils pils stāvlaukumā.

*Pieejama iepriekšēja reģistrācija mājaslapā raditsjaunpilsnovada.lv/registracija,

pasākuma dienā sava dalība būs jāapliecina ar parakstu.

2.4. Dienas kārtība

2.4.1. no pulksten 10:00 – 10:30 Sapulce Jaunpils Pils stāvlaukumā.

*no pulksten 10:15 – 10:30 “Mazā uzdevuma” izsniegšana/STARTS

2.4.2. pulksten 10:30 STARTS! Jaunpils Pils stāvlaukumā.

2.4.3. no pulksten 18:00 – 21:00 Iespēja iestiprināties “Viduslaiku sētā Niedru Lijas”

2.4.4. no pulksten 18:30 – 19:00 FINIŠS/Uzdevumu lapu nodošana Jaunpils pils stāvlaukumā.

*18:30 – 19:00 Tiek savāktas uzdevumu lapas

*19:15 Tiek izsniegti papildus uzdevumi ar iespēju meklēt apslēpto dārgumu lādi

2.4.5. pulksten 20:30 Atbalstītāju specbalvu izloze, pēc tās, pasākums noslēdzas.

2.5. Par izmaiņām dienas kārtībā tiks paziņots mājaslapā raditsjaunpilsnovada.lv , kā arī

visiem, kas veikuši iepriekšēju reģistrēšanos, uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.

3. NEPIECIEŠAMAIS, LAI PIEDALĪTOS PIEDZĪVOJUMU ORIENTĒŠANĀS SPĒLĒ:


* “[]” kvadrātiekavas satur ieteikumus

+ Transportlīdzeklis un pozitīvi uzlādētas nervu šūnas

+ Viedtālrunis ar mobilo internetu, fotokameru un brīvu atmiņu (vismaz 50 bildēm)

o Bildēm var izmantot fotokameru

+ Uzturēt Viedtālruni darboties spējīgu [powerbank, mašīnas lādētājs]

+ Aplikācija Viedtālrunī kas spēj nolasīt QR kodus [QR & Barcode Scanner / Android, IOS ]

+ Aplikācija Viedtālrunī kas spēj atvērt PDF failus [Adobe Acrobat Reader / Android, IOS ]

+ Facebook un/vai Instagram konts, kur ievietot radošas bildes no pasākuma ar spēles

mirkļbirku “#raditsjaunpili2019

+ Lukturis

+ Ieteicams, ierīce kur ievadīt un skatīt GPS koordinātas vai aplikācija viedtālrunī [MAPS.ME / Android, IOS ]

+ Rakstāmais

+ Uzdevumu lapas, Izsniegs spēles norises dienā un tās ietvaros.

4. PIEDĪVOJUMU ORIENTĒŠANĀS SPĒLI ORGANIZĒ


4.1. Biedrība “Radīts Jaunpils novadā”, Ērģelnieki, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads,

LV-3145, reģistrācijas nr. 40008262458

4.2. Piedzīvojumu orientēšanās spēle tiek rīkota sadarbībā ar novada uzņēmējiem,

mājražotājiem, amatniekiem, tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, atpūtas vietu

apsaimniekotājiem un Jaunpils novada domi, projekta “Darām paši” ietvaros.

5. PIEDZĪVOJUMU ORIENTĒŠANĀS SPĒLES DALĪBNIEKI


5.1. Piedalīties var ikviens interesents, kurš ir piereģistrējis savu dalību piedzīvojumu

orientēšanās spēlei iepriekš elektroniski vai pasākuma dienā klātienē.

5.2. Komandā dalībnieku skaits nedrīkst pārsniegt sēdvietu skaitu konkrētajā transportlīdzeklī.

5.3. Pasākumā iespēja piedalīties ar jebkuru transportlīdzekli, gan vieglo automašīnu, gan

busiņu, gan motociklu vai pat velosipēdu.

5.4. Piedzīvojumu orientēšanās spēles laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par sevi, savu

mantu, dzīvību un veselību, kā arī par savu darbību rezultātā nodarīto kaitējumu trešo

personu mantai, dzīvībai vai veselībai.

6. PIEDZĪVOJUMU OREINTĒŠANĀS SPĒLES MARŠRUTS UN NORISES KĀRTĪBA


6.1. Katra komanda saņems identifikācijas lapu, kā arī piedzīvojumu orientēšanās spēles

ceļvedi, kurā būs objektu apraksti, uzdevumu lapas, kartes un punktu tabula.

6.2. Komandai, vadoties pēc piedzīvojuma orientēšanās spēles ceļveža, uzdevumu lapām,

punktu tabulas un kartes, būs jānonāk norādītājos punktos, kuros jāveic paredzētais uzdevums.

6.3. Izvērstāks spēles norises apraksts būs pieejams 18.10.2019. vakarā.

7. DALĪBAS MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA


7.1. Dalības maksa ir brīvprātīgs ziedojums

7.2. Rekvizīti ziedojumam

Adresāts: Radīts Jaunpils novadā biedrība:

Reğ.nr.: 40008262458,

Bankas konta nr.: LV10UNLA0055000163073

Maksājuma mērķis: [komandas nosaukums] ziedojums “Radīts Jaunpils novadā” spēles organizēšanai.

8. PIEDZĪVOJUMU ORIENTĒŠANĀS SPĒLES APBALVOJUMI


8.1. Piedzīvojumu orientēšanās spēles dalībniekiem tiks nodrošinātas balvas no pasākuma

organizatoriem, sadarbības partneriem un atbalstītājiem.

8.2. Veiksmīgākajām komandām būs iespēja cīnīties par apslēptajām dārguma lādēm.

8.3. Visi dalībnieki, kas sasniegs finišu saņems veicināšanas balvas.

8.4. Paredzētas arī speciālās nominācijas, kas tiks apbalvotas.

9. REZULTĀTU IZVĒRTĒŠANA


9.1. Piedzīvojumu orientēšanās spēlē tiks izvērtēta dalībnieku godprātība apmeklējot apskates

objektus, slēpņus un aktīvo uzdevumu punktus, kā arī iekļaušanās starta un finiša laikā.

9.2. Veiksmīgākie dalībnieki būs tie, kas būs apmeklējuši visus, vai pēc iespējas vairāk punktus

un pilnīgāk aizpildījuši savas uzdevumu lapas.

9.3. Izvērtēšanu veiks tam paredzēta komisija.

9.3.1. Komisijas pienākumi

9.3.1.1. Izvērtēt Piedzīvojumu orientēšanās spēles komandu iesniegtās uzdevumu lapas.

9.3.1.2. Izvērtēt Piedzīvojumu orientēšanās spēles komandu faktisko apskates

objektu, slēpņu un aktīvo uzdevumu punktu apmeklējumu.

9.3.1.3. Noteikt veiksmīgākos dalībniekus, kam būs iespēja cīnīties par

apslēptajām dārgumu lādēm un specbalvām.

9.3.1.4. Subjektīvi izvērtēt piedzīvojumu orientēšanās spēles komandu iesniegtās

radošās fotogrāfijas ar mirkļbirku #raditsjaunpili2019 un izvēlēties specbalvu saņēmējus.

9.3.2. Piedzīvojumu orientēšanās spēles komisijas locekļi nevar būt piedzīvojumu

orientēšanās spēles dalībnieki.

10. CITA INFORMĀCIJA


10.1. Kontaktinformācija

10.1.1. Tālrunis: +37122435086

10.1.2. E-pasts: raditsjaunpilsnovada@gmail.com

10.1.3. Informācija par papildus saziņas iespējām ar spēles organizatoriem un atbildīgajiem

tiks publicēta izvērstajā spēles norises aprakstā, 18.10.2019.

10.2. Piedzīvojumu orientēšanās spēles laikā tiks filmēts, fotografēts un iegūtie dati tiks publicēti.

11. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI


11.1. Ierašanās ar savu transporta līdzekli.

11.2. Par komandu tiek uzskatīts viens transporta līdzeklis un tā pasažieri.

11.3. Transporta līdzeklim jāatbilst visām tehniskajām prasībām, motorizētajiem spēkratiem jābūt OCTA un TA.

11.4. Piedzīvojumu orientēšanās spēles dalībniekiem OBLIGĀTI ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.

11.5. Par personisko drošību atbild paši dalībnieki.

11.6. Ātrums un maršrutā pavadītais laiks netiks vērtēti (jāievēro starta un finiša laiki).

11.7. Nav obligāts nosacījums izbraukt visus punktus, bet tas ir ieteicams.

11.8. Piedzīvojumu orientēšanās spēles dalībniekiem jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi un atbildīgo personu norādījumi.

11.9. Rīkotājs neuzņemas atbildību par iepriekš minēto noteikumu neievērošanu.