Reģistrācija ir slēgta!

Separator
Ar šo reģistrāciju apliecinu, ka esmu iepazinies ar nolikumu un pilnībā uzņemos atbildību par savu un savas komandas spēju to ievērot. Nolikums

DALĪBAS MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

Dalības maksa ir brīvprātīgs ziedojums

Rekvizīti ziedojumam:

Adresāts: Radīts Jaunpils novadā biedrība:

Reğ.nr.: 40008262458,

Bankas konta nr.: LV10UNLA0055000163073

Maksājuma mērķis: [komandas nosaukums] ziedojums “Radīts Jaunpils novadā” spēles organizēšanai.